UDRŽITELNĚ
A ZDRAVĚ
VE MĚSTECH

 

konference Národní sítě Zdravých měst

pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj

24. - 25. 1. 2019 - PRAHA

 

příklady a inspirace v oblasti MA21, plánování a řízení, participace, kvality a témat udržitelného rozvoje

25 LET ZKUŠENOSTÍ

VYŠVIHNĚTE SE S NÁMI!

Potkejte se s lidmi / sdílejte své zkušenosti / inspirujte (se)

KDY...

24. - 25. 1. 2019

KDE...

1. den: Hotel AMBASSADOR, Václavské náměstí 840/5, Praha 1

2. den: Konferenční centrum ČAS, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1

CO...

. konference s příklady a inspiracemi z oblastí MA21, plánování a řízení, participace, kvality a témat udržitelného rozvoje

. navazující workshop k roli plánovacích a developerských smluv při přípravě územního plánu z pohledu zkušených právníků

. ukázky z praxe z měst a obcí

PRO...

všechny zájemce zejména z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací

JAK...

zdarma. Kapacita sálu je naplněna. V případě vážného zájmu prosím kontaktujte: nszm@nszm.cz

2

DNY

30

PREZENTUJÍCÍCH

200+

účastníků

Program konference

13 : 15 - 15 : 15

Strategické plánování a řízení, kvalita a systémová práce úřadů v různých tématech - inspirace z praxe měst

Kvalitní úřad – Břeclav
Zelená metropole – Ostrava
Zdraví jako priorita – Valašské Meziříčí
Památky a urbanismus - Havlíčkův Brod
Chováme se odpovědně – Tábor
Městem na kole – Nový Jičín

15 : 15 - 15 : 30

Udržitelný rozvoj – role měst, obcí a regionů

Bedřich Moldan, Univerzita Karlova

od 16 : 00 (volně navazující doprovodný program pro zvané účastníky)

SLAVNOSTNÍ RECEPCE

25 let Zdravých měst v České republice - příběhy, ohlédnutí, ocenění

25 Leden, 2019

9 : 00 - 13 : 00 AM

Plánování v území

Smlouvy mezi městy a developery – možnosti a rizika

diskusní seminář s praktickými informacemi z pohledu zkušených právníků

- jak zohlednit potřeby obcí při plánování záměrů v území?
- jak transparentně spolupracovat s developery?
- jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury?
- jak předejít nadměrnému zatížení území?

MÍSTA KONÁNÍ

Den 1

Hotel AMBASSADOR, Václavské náměstí 840/5, Praha 1

Den 2

Konferenční centrum ČAS, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1

Témata

Konference představuje důležitá témata MA21 a oblasti udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Kvalitní úřad | Břeclav

Efektivní fungování úřadu je zásadním předpokladem pro kvalitní fungování města jako celku… Břeclav má co nabídnout.

VÍCE

Seniorem aktivně | Prachatice

Stárnutí populace je velkou výzvou. Prachatice nabízí řadu ukázkových řešení, jak zajistit seniorům podmínky pro aktivní a zdravé stárnutí.

VÍCE

Památky a urbanismus | Havlíčkův Brod

Rozvíjet se dle očekávání obyvatel a současně odpovědně pečovat o historické památky není vždy lehký úkol.

VÍCE

Zelená metropole | Ostrava

Čisté a zdravé prostředí jsou hodnoty, které zásadně ovlivňují kvalitu života a města se musí často vypořádávat s řadou negativních vlivů daných historicky či geograficky. Ostrava přes řadu nepříznivých podmínek je v tomto směru při hledání správných cest leadrem

VÍCE

Metoda MA21 | Česká republika

Za účelem rozlišení kvality postupu obcí k udržitelnému rozvoji schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj „Kritéria MA21“, platná unikátně v České republice. V roce 2006 byla MA21 uznána Ministerstvem vnitra jako metoda kvality.

VÍCE

S občany o všem | Znojmo

Zapojování obyvatel je nezbytnou podmínkou rozvoje měst. Znojmo může nabídnout řadu zkušeností od různých typů akcí až po chytré řešení v podobě elektronické ankety.

VÍCE

Spolupracujeme s podnikateli | Rožnov pod Radhoštěm

Činnost podnikatelských subjektů má zásadní vliv na rozvoj měst a obcí. Podporovat „malé a domácí“ či velké zaměstnavatele a korporace? A jak?

VÍCE

Komunitně v malé obci | Zbyslavice

Komunitní aktivity v malé obci se zdají být na první pohled snadné – obyvatelé obce se znají, mají k sobě blízko. Na druhou stranu mají obce ve srovnání s městy často omezené pravomoci i prostředky.

VÍCE

Zdraví jako priorita | Valašské Meziříčí

Zdraví je často podceňovanou oblastí v plánování rozvoje měst, ne tak ve Valašském Meziřící. Místní samospráva ví, že má řadu možností, jak rozvíjet podmínky pro zdravý život svých obyvatel, a využívá jich.

VÍCE

Plánování v území | Frank Bold advokáti

Pohled z různých perspektiv na problematiku investičních záměrů (obec - investor - spolek - vlastníci). Možnosti, rizika a meze uzavírání smluv měst s developery.

VÍCE

Mládež jako partner | Dobříš

Děti a mládež tvoří velkou a specifickou skupinu obyvatel, na níž by měla každá obec brát zřetel. V Dobříši to s nimi myslí vážně a samospráva podniká řadu aktivit, jako například projekt „Úřad otevřený dětem“.

VÍCE

Podporujeme fair trade | Třebíč

Žijeme v globalizovaném světě. Postup k udržitelnosti tedy není pouze péčí o konkrétní lokalitu/region, ale také vědomou a aktivní spolupráci na řešení globálních problémů.

VÍCE

Městem na kole | Nový Jičín

Městem na kole či pěšky má řadu výhod… zdravý a aktivní životní styl, šetrnost k životnímu prostředí, menší zábor atraktivních míst auty a mnohem více. Nový Jičín nabízí řadu inspirací.

VÍCE

Chováme se odpovědně | Tábor

Veřejná správa je velmi významným „spotřebitelem“ a její odpovědný přístup je tedy více než na místě. Města mají řadu nástrojů od hospodaření s energiemi, přes nakládání s odpady, zelené nakupování ad.

VÍCE

Zdravá města, obce a regiony | Česká republika

Zdravá města, obce a regiony v naší republice koordinuje a reprezentuje mezinárodně certifikovaná asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

VÍCE

ŘEČNÍCI A HOSTÉ

Petr Mlsna

náměstek ministra vnitra ČR

Jan Kříž

náměstek ministra životního prostředí

David Koppitz

náměstek ministryně pro místní rozvoj

Alena Šteflová

náměstkyně ministra zdravotnictví

Bedřich Moldan

Univerzita Karlova, Praha

Petr Hermann

předseda NSZM ČR

Jiří Nezhyba

advokát

Alžbeta Rosinová

advokátka

Aleš Cibulka

moderátor a publicista

Podpora

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Mapa

Kontakt

Telefon

602 717 387